TestPolska.com
Twój koszyk
Twój koszyj jest pusty

Testy wykrywające Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C

Przyjazne drukowanie
Wirusowe zapalenie wątroby typu C (Anty-HCV) – Kasetka wraz z podręcznikiem

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Biały woreczek (biała kasetka z testem, desykant, plastikowa pipetka)
2. Sterylny przyrząd do pobierania próbki krwi

Środki Ostrożności

1. Dokładnie śledź i wykonuj instrukcję.
2. Używaj wyłącznie załączonej pipetki.
3. Ten test jest używany tylko poza ustrojem organizmu. Prosimy nie połykać.
4. Zanieczyszczona krew może pokazywać błędne rezultaty.
5. Wyrzuć po użyciu. Dany test może być użyty tylko jednokrotnie.
6. Nie używaj zestawu przeterminowanego.
7. Nie używaj zestawu jeśli woreczek jest przedziurawiony lub niewłaściwie zabezpieczony.
8. Trzymaj z dala od dzieci.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

1. Przechowuj w temperaturze od 4 do 30 stopni Celsjusza w zamkniętym woreczku do momentu wygaśnięcia daty ważności.
2. Trzymaj z dala od światła słonecznego, wilgoci oraz gorąca.
3. Użyj testu zaraz po otwarciu woreczka.
4.Nie zamrażaj.

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA TESTU

1.Jeśli test był przechowywany w chłodnym pomieszczeniu, poczekaj aż osiągnię temperaturę pokojową (10 – 30 ºC).
2.Umyj dłonie bardzo dokładnie aby uniknąć zanieczyszczenia próbki.
3.Otwórz woreczek i umieść kasetkę na płaskiej powierzchni.
4.Użyj próbki narzędzia do pobierania próbki krwi oraz pipetki. Narzędzia te mogą być użyte tylko jednokrotnie.
   
Odkręć zieloną zabezpieczającą nakrętkę i pociągnij w linii prostej

Przyciśnij przyrząd stanowczo do punktu powierzchni aby aktywować urządzenie

 
 
 
Delikatnie zastosuj nieregularny ucisk blisko punktu dla uzyskania wymaganej objętości próbki.
 
 
 

Naciśnij pipetkę i zbierz krew powoli poprzez uwolnienie nacisku.

5.Dodaj Jedną kroplę krwi do otworu w kasetce oznaczonej jako S.
6.Dodaj Dwie krople roztworu buforowego do otworu w kasetce oznaczonej jako D.

JAK ODCZYTYWAĆ REZULTAT

Odczytaj rezultat po 15 minutach. Nie odczytuj rezultatu po 20 minutach. Pozytywny rezultat może pojawić się nawet wcześniej w dużym stężeniu. Jednakże, im niższa koncentracja HBsAg, tym dłuższy czas oczekiwania, negatywny rezultat powinien być określony w 15 minucie by upewnić się, że jest na pewno negatywny.

Pozytywny wynik (Wirusowe zapalenie wątroby typu B):

Kolorowe linie widoczne są w panelu kontrolnym i w regionie testowym. Oznacza to, że infekcja WZW B została wykryta. Ponownie przeprowadzenie testu wymagane jest po 6 miesiącach, jeśli ten test także jest pozytywny, WZW typu B zostaje zdiagnozowane.

Intensywność koloru linii może się różnić; nie daje to jednak żadnych dodatkowych informacji, ani intensywność koloru paska ani jego długość.

Negatywny wynik (nie stwierdzono infekcji WZW B)

Jedna kolorowa linia jest widoczna w regionie kontrolnym oraz brak kolorowych linii w regionie testowym. Oznacza to, że infekcja nie została wykryta.

Wynik nieważny:

Wynik jest nieważny jeśli nie ma kolorowych linii lub występują one tylko w regionie testowym. Najczęstszą przyczyną jest błędne zastosowanie się do procedur przeprowadzania testu.


OGRANICZENIA:

1. Test ten jest testem jakościowym. Nie może zostać użyty do określenia wielkości stężenia HBsAg.
2. Negatywny wynik testu nie wyklucza infekcji przez WZW C ponieważ przeciwciała mogą być nieobecne lub mogą znajdować się w zbyt małej ilości aby mogły zostać wykryte we wczesnej fazie infekcji.STD Home Test is for privacy SSL Secured